ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή ΟΕΒ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) συμμετείχε με την Διευθύντρια Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Λένα Παναγιώτου, σε συνεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου (ΕΕΚΔ), η οποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στις Βρυξέλλες.

Η ΕΕΚΔ, αποτελεί το κύριο Σώμα για τον κοινωνικό διάλογο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και διαβουλεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της. Στην ΕΕΚΔ, που απαρτίζεται από ίσο αριθμό εργοδοτικών και συνδικαλιστικών εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών και εθνικών οργανώσεων των Κοινωνικών Εταίρων, η ΟΕΒ συμμετέχει ως ο μοναδικός εργοδοτικός εκπρόσωπος της Κύπρου.

Μέσα από τον θεσμοθετημένο αυτό διάλογο, στόχος είναι η παροχή δυνατότητας στους κοινωνικούς εταίρους να ρυθμίζουν οι ίδιοι τα θέματα των εργασιακών τους σχέσεων. Η υλοποίηση των αποτελεσμάτων του κοινωνικού διαλόγου γίνεται, είτε μέσα από την συνομολόγηση συμφωνιών – πλαισίων που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο μέσα από τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις, είτε μέσα από την έκδοση κοινοτικών οδηγιών, που αποτελούν δεσμευτικό δίκαιο για τα κράτη – μέλη.

Παραδείγματα των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού διαλόγου είναι η Οδηγία για παροχή γονικής άδειας (1996, αναθεώρηση 2009), η Οδηγία για την εργασία μερικής απασχόλησης (1997), η Οδηγία για την εργασία ορισμένου χρόνου (1999), καθώς επίσης οι συμφωνίες – πλαίσια για την τηλεργασία ( 2002), το άγχος στην εργασία (2004), την παρενόχληση και βία στην απασχόληση (2007), την χωρίς αποκλεισμούς αγορά εργασίας (2010) και την ενεργό γήρανση (2017).

Κατά την διάρκεια της συνεδρίας καταγράφηκαν οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, ενώ τονίστηκε το γεγονός ότι από το 2014 δημιουργήθηκαν στην ΕΕ, 12 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας και παράλληλα η ανεργία των νέων μειώθηκε στο 14,8% το 2018, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο από το 2000.

Εξάλλου, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στην εξισορρόπηση εργασίας – οικογένειας, στις συνθήκες εργασίας, στον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και στην πρόθεση για ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας.