ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου – Σεπτεμβρίου 2017

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)» για τον Σεπτέμβριο 2017.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και από κράτη μέλη της ΕΕ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 ήταν €5.434,4 εκ. σε σύγκριση με €5.085,3 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και σε κράτη μέλη της ΕΕ) την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 ήταν €2.268,9 εκ. σε σύγκριση με €2.081,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €3.165,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 σε σύγκριση με €3.003,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

(β) Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2017 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και από κράτη μέλη της ΕΕ) ήταν €534,7 εκ. σε σύγκριση με €516,7 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2016.

(γ) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και σε κράτη μέλη της ΕΕ), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Σεπτέμβριο του 2017 ήταν €261,8 εκ σε σύγκριση με €270,7 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2016. Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Σεπτέμβριο του 2017 ήταν €89,6 εκ. σε σύγκριση με €91,8 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2016, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Σεπτέμβριο του 2017 ήταν €172,2 εκ. σε σύγκριση με €178,9 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2016. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Σεπτέμβριο του 2017 ήταν €82,8 εκ. σε σύγκριση με €85,8 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2016. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Σεπτέμβριο του 2017 ήταν €5,1 εκ. σε σύγκριση με €4,2 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2016.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία – 11 Δεκεμβρίου 2017