ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα), Ιαν-Σεπ 2017

Νέα Ηλεκτρονική Έκδοση:

Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα), Ιαν-Σεπ 2017

 

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για τον Ιανουάριο – Σεπτέμβριο 2017. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την ποσότητα και την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών των εγχώρια παραγόμενων και ξένων προϊόντων κατά εξαψήφιο κώδικα του εμπορεύματος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

 

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 ήταν €5.434,4 εκ. σε σύγκριση με €5.085,3 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 ήταν €2.268,9 εκ. σε σύγκριση με €2.081,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €3.165,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 σε σύγκριση με €3.003,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 ήταν €909,7 εκ. σε σύγκριση με €649,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 ήταν €824,1 εκ. σε σύγκριση με €556,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 ήταν €80,6 εκ. σε σύγκριση με €84,0εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016.

Η μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για τον Ιανουάριο – Σεπτέμβριο 2017 διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας στο μέρος “Εκδόσεις”.

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

 


Πηγή:  Στατιστική Υπηρεσία,  21 Δεκεμβρίου 2017