ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Sigma, Τομές στα Γεγονότα: Γραμμές Άμυνας Brexit

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019

Sigma, Τομές στα Γεγονότα: Γραμμές Άμυνας Brexit.
Δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή της ΟΕΒ κ. Μιχάλη Αντωνίου.