ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Sigma: Ο Δ/ντης Επιχ. Ανάπτυξης της ΟΕΒ για το 2017 και τις κυπριακές επιχειρήσεις

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Sigma, Οικονομικό Ένθετο «CapitalToday»

Συζήτηση με τον κ. Αντώνη Φραγκούδη, Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Οικονομίας της ΟΕΒ με θέμα «Πως κλείνει το 2017 για τις κυπριακές επιχειρήσεις»