ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Sigma, Μεσημέρι και Κάτι: Το σενάριο του άτακτου Brexit

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019

Sigma, Μεσημέρι και Κάτι: Το σενάριο του άτακτου Brexit
Συζήτηση με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της ΟΕΒ κ. Κώστα Χριστοφίδη.