ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Sigma, Μεσημέρι και Κάτι: Αρχίζουν οι αποκοπές για το ΓΕΣΥ

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019

Sigma, Μεσημέρι και Κάτι: Αρχίζουν οι αποκοπές για το ΓΕΣΥ.
Συζήτηση με τη συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή της ΟΕΒ.