ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σφράγισμα Συμβολαίων Απασχόλησης Αλλοδαπών

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει όλα τα μέλη για τα κάτωθι:

Το Τμήμα Εργασίας (ΤΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί όλους τους ενδιαφερόμενους ότι από την 1η Αυγούστου, 2018, τα Συμβόλαια Απασχόλησης Αλλοδαπών που θα παραλαμβάνονται από τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας για σκοπούς ελέγχου και σφραγίσματος, θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα του Τμήματος Εργασίας.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του ΤΕ: Σφράγισμα συμβολαίων απασχόλησης αλλοδαπών