ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σεμινάριο για ενημέρωση των καταναλωτών σε θέματα που αφορούν τον χρηματοοικονομικό τομέα

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) και ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου (ΣΤΚ) διοργανώνουν την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου, 2018 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, στη Λευκωσία, σεμινάριο που απευθύνεται στο ευρύ κοινό με θέμα την ενημέρωση των καταναλωτών σε ζητήματα που αφορούν τον χρηματοοικονομικό τομέα.

Το Σεμινάριο πραγματοποιείται στην Αίθουσα «Γιασεμί» μεταξύ των ωρών 16:45 – 19:30 και στο πλαίσιό του αναμένεται να παρουσιαστούν τα εξής θέματα:

– Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νομος (Ν. 106(I)/2010).

– Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμος (Ν. 41(I)/2017), (σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου).

– Αναδιαρθρώσεις Δανείων και Υπεύθυνος Δανεισμός.

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου: Πρόγραμμα Σεμιναρίου