ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σεμινάριο «ΓεΣΥ – 2η Φάση Υλοποίησης – Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων»

Σεμινάριο «ΓεΣΥ – 2η Φάση Υλοποίησης – Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων»

 

Ημερομηνίες:

Λευκωσία – 19 Μαρτίου 2020 – Αίθουσα Διαλέξεων ΟΕΒ

 

Εκπαιδευτής:

Αρμόδιοι Λειτουργοί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας

ΓεΣΥ – 19 Μαρτίου – Λευκωσία