ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σεμινάριο «Εκπαίδευση Μελών της Επιτροπής Ασφάλειας & Υγείας των Επιχειρήσεων»

Σεμινάριο «Εκπαίδευση Μελών της Επιτροπής Ασφάλειας & Υγείας των Επιχειρήσεων»

 

Ημερομηνία: 4 Φεβρουαρίου 2020

Χώρος Διεξαγωγής: Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (Αίθουσα Διαλέξεων) – Λευκωσία

Εκπαιδευτής: Πανίκος Δημητριάδης

Εκπαίδευση Μελών της Επιτροπής Ασφάλειας των Επιχειρήσεων