Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας - Γ Φάση

Χώρος Διεξαγωγής:    Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία 
Ημερομηνία:               09 - 10 Ιουλίου 2014
Ώρες Διεξαγωγής:      08:30 - 16:15