Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων/ Υπηρεσιών από τις Μικρές Επιχειρήσεις (05 - 06 Ιουνίου)

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων/ Υπηρεσιών από τις Μικρές Επιχειρήσεις  

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   05 - 06 Ιουνίου 2015  
Χώρος Διεξαγωγής:            Ξενοδοχείο Atlantica MIRAMARE Beach - Λεμεσός  
Ώρες Διεξαγωγής: