Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (19-25-26 Φεβρουαρίου)

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία  

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   19 - 25 - 26 Φεβρουαρίου 2015 
Χώρος Διεξαγωγής:            Ξενοδοχείο CLASSIC - Λευκωσία 
Ώρες Διεξαγωγής:               08:45 - 16:00