Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (12-19-20 Μαΐου)

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   12 - 19 - 20 Μαΐου 2015 
Χώρος Διεξαγωγής:            Ξενοδοχείο CLASSIC - Λευκωσία 
Ώρες Διεξαγωγής:               08:45 - 16:00