Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Επείγοντα Περιστατικά (24 Φεβρουαρίου)

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Επείγοντα Περιστατικά  

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   24 Φεβρουαρίου 2015 
Χώρος Διεξαγωγής:            Ξενοδοχείο CLASSIC - Λευκωσία 
Ώρες Διεξαγωγής:               08:45 - 16:00