Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Επείγοντα Περιστατικά (14 Μαΐου)

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Επείγοντα Περιστατικά  

Ημερομηνία Διεξαγωγής:    14 Μαΐου 2015 
Χώρος Διεξαγωγής:            Ξενοδοχείο CLASSIC - Λευκωσία 
Ώρες Διεξαγωγής:               08:45 - 16:00