Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Επείγοντα Περιστατικά (03 Μαρτίου)

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Επείγοντα Περιστατικά 

Ημερομηνία Διεξαγωγής:    03 Μαρτίου 2015 
Χώρος Διεξαγωγής:            Ξενοδοχείο Atlantica MIRAMARE Beach - Λεμεσός  
Ώρες Διεξαγωγής:               08:45 - 16:00