Μείωση Κόστους Λειτουργίας για Αποδοτικότερες και Κερδοφόρες Μικρές Επιχειρήσεις (29 - 30 Απριλίου)

Μείωση Κόστους Λειτουργίας για Αποδοτικότερες και Κερδοφόρες Μικρές Επιχειρήσεις  

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   28 - 29 Απριλίου 2015 
Χώρος Διεξαγωγής:            Ξενοδοχείο Atlantica MIRAMARE Beach - Λεμεσός  
Ώρες Διεξαγωγής: