Καινοτομία, Τεχνολογική Εξέλιξη και Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Θερμικά Ηλιακά Συστήματα

Καινοτομία, Τεχνολογική Εξέλιξη και Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Θερμικά Ηλιακά Συστήματα 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   04 - 05 Νοεμβρίου 2015 
Χώρος Διεξαγωγής:            Ξενοδοχείο HILTON - Λευκωσία 
Ώρες Διεξαγωγής:               08:30 - 16:45