Εξοικονόμηση Ενέργειας μέσω Σ.Ε.Δ. (Σχεδίου Ενεργειακής Διαχείρισης)

Εξοικονόμηση Ενέργειας μέσω Σ.Ε.Δ. (Σχεδίου Ενεργειακής Διαχείρισης)

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   15 - 16 Οκτωβρίου 2015 
Χώρος Διεξαγωγής:            Ξενοδοχείο HILTON - Λευκωσία 
Ώρες Διεξαγωγής:               08:30 - 16:45