Εξειδικευμένες Προσεγγίσεις και Μέθοδοι Διαχείρισης των Περιβαλλοντικών Κινδύνων στον Τομέα των Υπηρεσιών (21-22/05/12)

Χώρος Διεξαγωγής:    Εκπαιδευτικό Κέντρο ΤΕΤΥΚ - Πρωταράς  
Ημερομηνίες:              21 - 22 Μαΐου 2012 
Ώρες Διεξαγωγής:      08:30 - 16:45
Comments