Επενδύστε Αποδοτικά τον Διαφημιστικό σας Προϋπολογισμό

Επενδύστε Αποδοτικά τον Διαφημιστικό σας Προϋπολογισμό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   24 - 25 Νοεμβρίου 2015 
Χώρος Διεξαγωγής:            Ξενοδοχείο HILTON - Λευκωσία 
Ώρες Διεξαγωγής:               08:30 - 16:45