Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μεταποιητικών Επιχειρήσεων (08 - 09 Μαΐου)

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   08 - 09 Μαΐου 2015  
Χώρος Διεξαγωγής:            Ξενοδοχείο  
Ώρες Διεξαγωγής: