Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων και Δημοτικών Κτιρίων (15 - 16 Μαΐου)

Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων και Δημοτικών Κτιρίων 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   15 - 16 Μαΐου 2015
Χώρος Διεξαγωγής:            Ξενοδοχείο  - Πάφο  
Ώρες Διεξαγωγής:               08:30 - 16:45