Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας & Υγείας στο Χώρο Εργασίας - Ζ Φάση (Μηχανικοί Κίνδυνοι, Εξοπλισμός Εργασίας και Ηλεκτρικοί Κίνδυνοι (28 - 29 Ιανουαρίου 15)

Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας & Υγείας στο Χώρο Εργασίας - Ζ Φάση (Μηχανικοί Κίνδυνοι, Εξοπλισμός Εργασίας και Ηλεκτρικοί Κίνδυνοι

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   28 - 29 Ιανουαρίου 2015 
Χώρος Διεξαγωγής:            Ξενοδοχείο HILTON - Λευκωσία 
Ώρες Διεξαγωγής:               08:30 - 16:15