Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας & Υγείας στο Χώρο Εργασίας - Θ Φάση (Εργασίες σε Ύψος, Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα) (28 - 29 Απριλίου)

Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας & Υγείας στο Χώρο Εργασίας - Θ Φάση (Εργασίες σε Ύψος, Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα)  

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   28 - 29 Απριλίου 2015
Χώρος Διεξαγωγής:            Ξενοδοχείο HILTON - Λευκωσία 
Ώρες Διεξαγωγής:               08:30 - 16:15