Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας & Υγείας στο Χώρο Εργασίας - Πυρόσβεση - Πυρασφάλεια - Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών (21 - 22 Σεπτεμβρίου 15)

Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας & Υγείας στο Χώρο Εργασίας - Πυρόσβεση - Πυρασφάλεια - Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών (21 - 22 Σεπτεμβρίου 15)

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   21 - 22 Σεπτεμβρίου 2015  
Χώρος Διεξαγωγής:            Ξενοδοχείο HILTON - Λευκωσία 
Ώρες Διεξαγωγής:               08:30 - 16:15