Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας & Υγείας στο Χώρο Εργασίας - Ι Φάση (Αρχές Επαγγελματικής Υγείας, Ψυχοσωματικοί Κίνδυνοι)

Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας & Υγείας στο Χώρο Εργασίας - Ι Φάση (Αρχές Επαγγελματικής Υγείας, Ψυχοσωματικοί Κίνδυνοι)

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   18 - 19 Φεβρουαρίου 2015 
Χώρος Διεξαγωγής:            Ξενοδοχείο HILTON - Λευκωσία 
Ώρες Διεξαγωγής:               08:30 - 16:15