Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας & Υγείας στο Χώρο Εργασίας - H Φάση (Χημικοί/ Βιολογικοί Παράγοντες) (18 - 19 Μαρτίου)

Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας & Υγείας στο Χώρο Εργασίας - H Φάση (Χημικοί/ Βιολογικοί Παράγοντες) 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   18 - 19 Μαρτίου 2015 
Χώρος Διεξαγωγής:            Ξενοδοχείο HILTON - Λευκωσία 
Ώρες Διεξαγωγής:               08:30 - 16:15