Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας & Υγείας στο Χώρο Εργασίας - Δ Φάση (15-16/05/12)

Χώρος Διεξαγωγής:    Ξενοδοχείο HILTON - Λευκωσία 
Ημερομηνίες:             15 - 16 Μαΐου 2012 
Ώρες Διεξαγωγής:      08:30 - 16:15
Comments