Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας & Υγείας στο Χώρο Εργασίας - Β Φάση (20-21/03/12)

Χώρος Διεξαγωγής:    Ξενοδοχείο HILTON - Λευκωσία 
Ημερομηνίες:              20 - 21 Μαρτίου 2012
Ώρες Διεξαγωγής:      08:30 - 16:15
Comments