Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας & Υγείας στο Χώρο Εργασίας - Αρχές ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία - Πρόληψη Κινδύνων και Διερεύνηση Ατυχημάτων (13 - 14 Οκτωβρίου 15)


Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας & Υγείας στο Χώρο Εργασίας - Αρχές ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία - Πρόληψη Κινδύνων και Διερεύνηση Ατυχημάτων (13 - 14 Οκτωβρίου 15)

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   13 - 14 Οκτωβρίου 2015 
Χώρος Διεξαγωγής:            Ξενοδοχείο HILTON - Λευκωσία 
Ώρες Διεξαγωγής:               08:30 - 16:15