Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας - ΣΤ Φάση (04 - 05 Νοεμβρίου 14

Χώρος Διεξαγωγής:    Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία 
Ημερομηνίες:              04 - 05 Νοεμβρίου 2014
Ώρες Διεξαγωγής:      08:30 - 16:15