Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας & Υγείας στο Χώρο Εργασίας - Γ Φάση (24-25/04/12)

Χώρος Διεξαγωγής:    Ξενοδοχείο HILTON - Λευκωσία 
Ημερομηνίες:              24 - 25 Απριλίου 2012
Ώρες Διεξαγωγής:      08:30 - 16:15
Comments