Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας & Υγείας στο Χώρο Εργασίας - Α Φάση (21-22/02/12)

Χώρος Διεξαγωγής:    Ξενοδοχείο HILTON - Λευκωσία 
Ημερομηνίες:              21 - 22 Φεβρουαρίου 2012
Ώρες Διεξαγωγής:      08:30 - 16:45

Comments