Εισαγωγή/ Ανάπτυξη Καινοτομιών και Χρηματοδότηση Μικρών Επιχειρήσεων

Εισαγωγή/ Ανάπτυξη Καινοτομιών και Χρηματοδότηση Μικρών Επιχειρήσεων

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   22 - 23 Οκτωβρίου 2015 
Χώρος Διεξαγωγής:            Ξενοδοχείο HILTON - Λευκωσία 
Ώρες Διεξαγωγής:               08:30 - 16:45.