Διασύνδεση της διαχείρισης της Επικινδυνότητας στη Συντήρηση με την Αύξηση της παραγωγικότητας στη βιομηχανία

Χώρος Διεξαγωγής:    Ξενοδοχείο Atlantica Miramare Beach - Λεμεσός 
Ημερομηνία:               8-9 Απριλίου 2014
Ώρες Διεξαγωγής:      08:30 - 16:45