Διασφάλιση Επενδύσεων Πληροφορικής μέσα από την Αξιολόγηση και Διαχείριση Προσφορών και Συμβάσεων (05-06/03/12)

Χώρος Διεξαγωγής:    Ξενοδοχείο HILTON - Λευκωσία 
Ημερομηνίες:              05 - 06 Μαρτίου 2012
Ώρες Διεξαγωγής:      09:00 - 17:30
Comments