Διαχείριση της Επικινδυνότητας Νέων και Αναδυόμενων Κινδύνων στο Βιομηχανικό Τομέα

Διαχείριση της Επικινδυνότητας Νέων και Αναδυόμενων Κινδύνων στο Βιομηχανικό Τομέα

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   06 - 07 Οκτωβρίου 2015 
Χώρος Διεξαγωγής:            Ξενοδοχείο Atlantica MIRAMARE Beach - Λεμεσός
Ώρες Διεξαγωγής:               08:30 - 16:45