Χάραξη και Υλοποίηση Στρατηγικής για Προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (07-08/05/12)

Χώρος Διεξαγωγής:    Ξενοδοχείο HILTON - Λευκωσία  
Ημερομηνίες:              07 - 08 Μαΐου 2012 
Ώρες Διεξαγωγής:      08:30 - 16:45
Comments