Βασική Εργατική Νομοθεσία (11 - 12 Μαρτίου)

Βασική Εργατική Νομοθεσία  

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   11 - 12 Μαρτίου 2015 
Χώρος Διεξαγωγής:            Ξενοδοχείο HILTON - Λευκωσία 
Ώρες Διεξαγωγής:               08:30 - 16:15