Απλοί Τρόποι Εξοικονόμησης Ενέργειας

Απλοί Τρόποι Εξοικονόμησης Ενέργειας 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   17 - 18 Σεπτεμβρίου 2015  
Χώρος Διεξαγωγής:            Ξενοδοχείο HILTON - Λευκωσία 
Ώρες Διεξαγωγής:               08:30 - 16:45