Ανάπτυξη Μικρών Επιχειρήσεων μέσω της Διαμόρφωσης μιας Αποτελεσματικής και Καινοτόμου Εταιρικής Εικόνας

Ανάπτυξη Μικρών Επιχειρήσεων μέσω της Διαμόρφωσης μιας Αποτελεσματικής και Καινοτόμου Εταιρικής Εικόνας 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   20 - 21 Νοεμβρίου 2015 
Χώρος Διεξαγωγής:            Ξενοδοχείο Atlantica MIRAMARE Beach - Λεμεσός
Ώρες Διεξαγωγής:               08:30 - 16:45