Ανάλυση και Ερμηνεία της Νομοθεσίας Ασφάλειας και Υγείας (2 - 3 Δεκεμβρίου 15)

Ανάλυση και Ερμηνεία της Νομοθεσίας Ασφάλειας και Υγείας  

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   02 - 03 Δεκεμβρίου 2015 
Χώρος Διεξαγωγής:            Ξενοδοχείο HILTON - Λευκωσία 
Ώρες Διεξαγωγής:               08:30 - 16:45