7.Χάραξη Στρατηγικής Ανάπτυξης Οικογενειακών Επιχειρήσεων (31 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 14)

Χώρος Διεξαγωγής:    Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία 
Ημερομηνίες:              31 Οκτωβρίου - 01 Νοεμβρίου 2014 
Ώρες Διεξαγωγής:      08:30 - 16:45