6.Καινοτόμα Προϊόντα Επίπλων και Ξυλοκατάσκευών - Παραγωγή και Προώθηση Εξαγώγιμων Προϊόντων (16-17/5/14)

Χώρος Διεξαγωγής:    Ξενοδοχείο HILTON - Λευκωσία
Ημερομηνίες:              16 - 17 Μαΐου, 2014
Ώρες Διεξαγωγής:      08:30 - 16:45