4.Επανέναρξη Στρατηγικής Επιχειρήσεων Επίπλου και Ξυλουργικών Κατασκευών σε Περίοδο Κρίσης (26-27 Σεπτεμβρίου 14)

Χώρος Διεξαγωγής:    Ξενοδοχείο Atlantica Miramare Beach - Λεμεσός
Ημερομηνίες:              26 - 27 Σεπτεμβρίου 2014 
Ώρες Διεξαγωγής:      08:30 - 16:45