4.Αξιοποίηση Σύγχρονων Μεθόδων και Τεχνολογιών για Αποτελεσματική Διαχείριση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (10 - 11 Οκτωβρίου 14)

Χώρος Διεξαγωγής:    Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία 
Ημερομηνίες:              10 - 11 Οκτωβρίου 2014
Ώρες Διεξαγωγής:      08:30 - 16:45