3.Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας & Υγείας στο Χώρο Εργασίας - Β Φάση (13-14/5/14)

Χώρος Διεξαγωγής:    Ξενοδοχείο HILTON - Λευκωσία
Ημερομηνίες:              13 - 14 Μαΐου, 2014
Ώρες Διεξαγωγής:      08:30 - 16:15